بهترین سیمان برای بتن ریزی ساختمان کدام است؟

بهترین سیمان برای بتن ریزی ساختمان کدام است؟

بهترین سیمان برای بتن ریزی ساختمان، موضوعی است که باید به دقت و به درستی مورد بررسی قرار بگیرد. انتخاب درست این نوع از سیمان (از نظر کاربردی) علاوه بر تاثیر در استقامت و عمر یک ساختمان، تاثیر بر امنیت افراد ساکن در ساختمان، در هزینه های ساخت و ساز نیز تاثیر قابل توجهی دارد. نکات مهم و حیاتی در این مورد در ادمه همین مطلب مورد بررسی قرار می گیرد تا مخاطبین عزیز سایت کروه نیلو برای انتخاب و خرید سیمان از سایت این مجموعه به راحتی اطلاعات مورد نظر را براساس مصرف سیمان (به خصوص سیمان مناسب برای بتن ریزی ساختمان) به دست آورده و با اطمینان بیشتر از محصولات این سایت خریداری نمایند.

سیمان مناسب برای بتن ریزی ساختمان

برای بتن ریزی از میان 5 تیپ سیمان، هر کدام شرایط زیر را دارا هستند. مصرف کننده باید باتوجه به شرایط ساختمان، شرایط آب و هوایی، شرایط محیطی و غیر زا میان 5 تیپ زیر اقدام به انتخاب سیمان مورد نظر براساس شرایط ذکر شده بکند:

 • سیمان تیپ ۱ که عمومی هستند، در این زمینه نیز گزینه ای معمولی حساب می شوند
 • سیمان تیپ ۲ برای بتن ریزی تا حدی مقاوم در مقابل سولفات و تا حدی دیرگیر است.
 • سیمان تیپ ۳  برای بتن ریزی ساختمان زودگیر است.
 • سیمان تیپ ۴ برای بتن ریزی حجیم ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • سسیمان تیپ ۵ در برابر سولفاتن شدید مقاوم بسیار زیادی دارد.

شن مناسب برای ترکیب با سیمان بتن ریزی :

 • الک برای شن باید روی ۴.۷۵ میلی متر تنظیم شود.
 • حداکثر سایش قابل استفاده  به روش لوس آنجلس باید ۴۰ درصد باشد.
 • حداکثر افت وزنی سنگدانه بعد از پنج نوبت آزمایش محلول نباید سولفات سدیم  نباید بیشتر از ۱۲ درصد باشد.

ماسه مناسب برای ترکیب با سیمان بتن ریزی :

 • الک برای ماسه باید روی ۴.۷۵ میلی متر تنظیم شود.
 • حداقل ارزش ماسه باید برابر ۷۵ درصد باشد.
 • حداکثر افت وزنی سنگدانه های ماسه بعد از پنج نوبت آزمایش محلول سولفات سدیم نباید بیشتر از ۱۰ درصد باشد.

آب مورد استفاده در سیمان بتن ریزی :

 • مقدار PH آب جهت استفاده در بتن حداقل برابر ۵ و حداکثر ۸.۵ می تواند باشد.
 • مقاومت ۷ و ۲۸ روزه نمونه آزمایشی ملات درست شده با آب غیر آشامیدنی باید معادل حداقل ۹۰ درصد مقاومت نظیر نمونه ساخته شده با آب مقطر باشد.
سیمان مناسب برای بتن ریزی ساختمان
سیمان مناسب برای بتن ریزی ساختمان

اسلامپ بتن ریزی :

 • اسلامپ بتن متوسط (عادی) با تراکم دستی : ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر ( ۵ تا ۱۰ )
 • اسلامپ قطعات خیلی پیچیده و پر میلگرد : ۱۰۰ تا ۱۷۵ میلی متر ( ۱۰ تا ۱۷.۵ )

پایه های اطمینان بتن ریزی

استفاده از پایه اطمینان در شرایط زیر در پروژه بتن ریزی ساختمان الزامیست :

 • استفاده از تیر با دهانه بیش از ۵ متر
 • به کار بردن تیر کنسول به طول بیش از ۲.۵ متر
 • برنامه ریزی با دال با دهانه بیش از ۳ متر
 • برنامه ریزی برای دال کنسول به طول بیش از ۱.۵ متر
 • درهر صورت فاصله پایه های اطمینان نباید از ۳ متر بیشتر شود.

اختلاط و اجرای بتن ریزی ساختمان :

 • رواداری توزین اجزای تشکیل دهنده بتن حداکتر مثبت یا منفی ۳ درصد باید باشد.
 • عمل اختلاط بتن در کارگاه حداقل ۱.۵ دقیقه پس از ریختن کلیه مصالح باید ادامه داشته باشد.

در انتقال بتن با دستگاه پمپ، حداکثر نسبت انداره سنگدانه به کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن معادل :

 • ۳۳ درصد برای سنگدانه های تیز گوشه
 • ۴۰ درصد برای سنگدانه های گرد گوشه
 • حداکثر حجم مجاز برای ساخت و حمل به روش دستی معادل ۳۰۰ لیتر و فقط تا رده C16 و حمل با چرخ دستی تا ۶۰ متر و با دمپر تا ۱۲۰ متر.
 • ویبراتور می بایست بصورت قائم در بتن فرو رود.

دمای بتن مناسب :

 • حداکثر دمای بتن معادل ۳۰ درجه و ۳۲ درجه برای بتن معمولی و ۱۵ درجه برای بتن ریزی های حجیم ساختمانی است.
 • حداقل دمای بتن معادل ۵ درجه باید باشد.
 • در هوای سرد بالای ۵ درجه می توان از سیمان نوع ۳ (زودگیر) برای سرعت بیشتر گیرش در زمان بتن ریزی استفاده نمود.
 • در هوای سرد حداکثر نسبت آب به سیمان (W/C) باید برابر ۰.۵ و حداکثر اسلامپ ۵۰ میلی متر باشد.
 • حداکثر زمان حمل بتن با تراک میکسر معادل ۹۰ دقیقه است.
 • حداکثر ارتفاع سقوط آزاد بتن معادل ۰.۹ تا ۱.۲ متر است.
 • مدت عمل آوری بتن با توجه به نوع سیمان و دمای محیط ۷ تا ۱۴ روز است.

به پایان مقاله بررسی مهمترین سیمان های برای بتن ریزی ساختمان رسیدم. مجددا باید گفت که تمامی سیمان های ذکر شده در این مقاله به راحتی قابل بررسی و خرید در سایت گروه نیلو هستند. همچنین باید گفت که بنابر اهمیت بتن ریزی صحیح در ساختن یک ساختمان حتما بررسی دقیق و درستی در رابطه با شرایط ساختمان و نوع بتن ریزی لازم باید صورت بگیرد تا بهترین نتیجه ممکن از بتن ریزی صورت گرفت به دست آید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *